2. místo v soutěži Úkoly lišky Bystroušky - 2.C

     Po půlročním plnění úkolů přírodovědné soutěže Domu dětí a mládeže Šikula Úkoly lišky Bystroušky proběhlo vyhodnocení. Žáci 2.C, kteří se do soutěže zapojili, získali 2. místo. Při plnění úkolů se děti dověděly spoustu nových informací ze života ptáků, hmyzu, hledaly stopy zvířat, ochutnávaly a sušily bylinky i plané rostliny, využily je v kuchyni, něco si zopakovaly a prověřily si i svou trpělivost a zručnost. Žákům blahopřejeme a Domu dětí děkujeme za přípravu zajímavé soutěže. 

Mgr. Božena Hanáková