Žáci naší školy si připomínají Den památky obětí holocaustu a zločinů proti lidskosti

Na konci měsíce ledna uctili někteří žáci naší školy památku obětí holocaustu v Uherském Hradišti zapálením svíček u památníku bývalého židovského hřbitova v Uherském Hradišti.

Žáci 9.B uctili dne 26. ledna památku obětí holocaustu v Uherském Hradišti položením věnce k pamětní desce u bývalé židovské synagogy za účasti ředitele knihovny B.B.Buchlovana pana Mgr. Radovana Jančáře.

Žáci 9.B a 9.C se zúčastnili dějepisné besedy v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana na téma: Holocaust očima dětí - Deník Anny Frankové a další protiválečné příběhy.

20. února se uskuteční již 21. ročník exkurze žáků 8.-9. tříd do Památníku koncentračního tábora Auschwitz v Polsku.

Vedle dějepisné učebny byla vytvořena tématická nástěnka.

27. ledna proběhla rozhlasová relace.

Mezinárodní den památky obětí holocaustu a zločinů proti lidskosti si připomínáme 27. ledna, protože právě v tento den byl v roce 1945 osvobozen koncentrační tábor Auschwitz Rudou armádou. 

Na tento rok připadá také 80. výročí tří transportů Židů z Uherského Brodu do Terezína.

Budova gymnázia v Uherském Brodě byla sběrným místem pro Židy nejen z Uherského Brodu, ale i širokého okolí…tedy i z Uherského Hradiště. 

Z Uherského Brodu tehdy směřovaly tři transporty s označením Cn , Co a Cp do Terezína ve dnech 23. 27. a 31. ledna 1943. 

Celkem bylo deportováno 2837 Židů ( občanů našeho regionu), válku podle Terezínské pamětní knihy přežilo 198 z nich. Téměř všichni zahynuli ve vyhlazovacím táboře Auschwitz v Polsku.

Toto významné výročí si můžeme připomenout např. četbou knihy (např.Rudolf Vrba-Utekl jsem z Osvětimi) nebo zhlédnutím zajímavého filmu (např.Roman Polanski-Pianista)

Zajímavé dokumenty a filmy připravila např. Česká televize - odkaz naleznete ZDE.

Nezapomínejme a nebuďme lhostejní.

„Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“ ( George Santayana - americký filosof, kritik a spisovatel)

Mgr. Petr Kočíř - učitel dějepisu