Cambridge English - přípravka

Cambridge English - přípravka 1. ročník

Hravou formou se žáci a žákyně seznámí se základními okruhy slovní zásoby (např. pozdravy, barvy, rodina, číslovky, domácí mazlíčci) a gramatickými jevy uzpůsobenými této věkové skupině. 

„Didaktická hra se osvědčuje jako vhodný prostředek k tomu, aby žáci učivo dobře zvládli, aby se na výuku těšili a získávali tak nové vědomosti a dovednosti ne úmornou dřinou, ale příjemnější a přirozenější cestou. Didaktická hra nepřináší jen zábavu, ale podporuje v dětech snahu vyniknout, posiluje jejich sebevědomí, smysl pro spravedlnost, sebeovládání, aj. " (Santlerová, 1993)

 

Lenka Machová - Cambridge English 1. ročník