Naše škola používá informační systém Bakaláři k vedení veškeré školní agendy - od známek v elektronické žákovské knížce přes omluvenky až po třídní knihy.

Elektronická žákovská knížka se používá od 4. ročníku. V září obdrží noví čtvrťáci přihlašovací údaje pro zákonné zástupce a pro žáky, kterými se přihlašují na https://zsunesco.bakalari.cz

Také využíváme e-learningového prostředí Moodle - moodle.zsunesco.cz

Přihlašovací údaje

V případě potíží s Bakaláři nebo Moodlem se obracejte na správce ICT pana P. Slavíka (slavik@zsunesco.cz, 572 432 824 út, čt) nebo na zástupkyni ředitele Ing. E. Motyčkovou (motyckova@zsunesco.cz, 572 432 821).