Dne 8. dubna 2015 podala naše škola přihlášku do mezinárodního programu Cambridge English Schools a byla od 1. září 2015 zařazena mezi kandidátské školy této celosvětové prestižní sítě škol. Po tříleté úspěšné kandidatuře a splnění řady podmínek je naše škola od září 2018 řádným členem.

Cambridge English Schools je výjimečný a inovativní vzdělávací projekt, kterému daly vznik dvě instituce fungující v rámci University of Cambridge: prestižní vydavatelství Cambridge University Press a zkouškový syndikát Cambridge English Language Assessment.

Program Cambridge English Schools nabízí komplexní systém výuky anglického jazyka, metodickou podporu pro učitele, výukové a zkouškové materiály nejvyšší kvality.

Program Cambridge English Schools je organizován s cílem ukázat školám (vyučujícím anglického jazyka) možnost, jak nabídnout žákům, jejich rodičům a zřizovatelům ucelený systém výuky angličtiny a dosáhnout tak mezinárodních standardů ve vyučování tohoto jazyka na základních školách.

Hlavním cílem celého programu Cambridge English Schools je podpora škol v dosažení mezinárodních standardů výuky a hodnocení znalostí anglického jazyka prostřednictvím:

Zvyšování metodicko-pedagogické kvalifikace učitelů je ke zlepšení standardů výuky anglického jazyka velmi důležité. Program Cambridge English Schools podporuje učitele tím, že nabízí: