Co školní psycholog dělá?

Služby školního psychologa mohou využít žáci, jejich rodiče a také pedagogové školy.

Služby pro žáky

Služby pro rodiče

Důvodem pro kontaktování školního psychologa mohou být školní záležitosti:

Práce školního psychologa není omezena pouze na "školní problémy", nabízím tedy také konzultace v případě mimoškolních a rodinných záležitostí:

Důvodem pro konzultaci mohou být také úplně jiné náročné životní situace, při kterých Vám již nestačí vlastní síly.

Samozřejmostí je naprosté zachování soukromí. Žádné informace nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány komukoli jinému. 

Veškeré konzultace jsou bezplatné a samozřejmě důvěrné. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Kontakt

Mgr. Tereza Blahová
psycholozka@zsunesco.cz
tel. 731 675 095