Rozvojový program MŠMT Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Garantem soutěže je v současné době Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Charakteristika soutěže

Soutěž je svým zaměřením konverzační. Obsahuje test porozumění slyšenému a čtenému textu a konverzaci se členy poroty na dané téma, při níž porota hodnotí především slovní zásobu, výslovnost, gramatickou správnost, schopnost pohotové reakce a respektování zadaného tématu soutěžícím. Účastníci soutěží v několika kategoriích podle věku a odlišují se základní školy od víceletých gymnázií.

Organizace soutěže

Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním.  Naše škola má na starosti pořádání okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Finanční prostředky pro rok 2021/2022: 15.300 Kč

Postupová kola v anglickém jazyce pro rok 2021/2022:

 

 

Postupová kola pro rok 2020/2021: