Nabídka kurzů Cambridge ve školním roce 2022/2023

Již 11. rokem se na naší škole otevírají kurzy AJ Cambridge pro žáky 1. i 2. stupně. Kurzy anglického jazyka mohou být zakončeny oficiální státní jazykovou zkouškou, které se na naší škole každoročně účastní desítky žáků.

 

Pro žáky 1. - 3. ročníku je v nabídce vždy 1 hodina týdně - vedená vyučujícím AJ.

Od 4. ročníku se snažíme nabízet vždy: 

Rodiče mají na výběr - buď se rozhodnou, že jejich dítě bude chodit pouze do 1 hodiny (klasické), nebo do obou dvou hodin (klasická + konverzační).

Hodina klasická je důležitá (de facto - je to ta hlavní hodina), protože zde se děti učí nové věci a seznamují se s typy cvičení, se kterými se setkají na jazykové zkoušce.

V konverzaci si rozvíjejí své dovednosti. Optimálním počtem je 10 dětí ve skupině (kromě 1. ročníku, kde je dětí 12).  V případě velkého počtu zájemců o hodinu konverzace budou upřednostněny děti, které budou chtít ukončit kurz zkouškou.

V hodinách budou děti 2. a 3. ročníku pracovat s učebnicemi Fun for Starters, žáci ze 4. a 5. ročníku s knihou Fun for Movers a žáci z 6. a 7. ročníku budou používat učebnici Fun for Flyers. Cena jedné knihy je cca 350 Kč (hradí si každý žák sám). Pro žáky 8. a 9. ročníku bude určena učebnice Cambridge KET nebo PET for Schools – v ceně cca 570 Kč. Učebnice objednáváme pro přihlášené žáky automaticky hromadně ve škole. Učitelé mají k těmto učebnicím k dispozici metodické příručky a poslechová CD. Zpracování knih přímo děti připravuje na styl, jakým jsou zkoušky vedeny. Kromě těchto učebnic pracují děti s pracovními listy, interaktivními materiály, jazykovými hrami a materiály, které je učí orientaci v textu, porozumění a práci s informacemi.

Děti 1. ročníku v přípravce ke kurzu Starters pracují bez učebnice (dostávají pouze materiály, které si pro ně připravuje vyučující).

Pro školní rok 2022-23 platí následující nabídka hodin Cambridge:

  07:00 - 07:45 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 14:00 - 14:45

Pondělí
27 hodin - stojí

2 160,- Kč

    Mabbett – 4. Ročník – Movers konverzace – (hlavní budova M2) Mabbett  – 9. ročník – PET/FCE konverzace –      (hlavní budova J Aj)
                      14:50 - 15:35
Mabbett – 8. ročník – KET/PET konverzace  –  (hlavní budova J Aj)

Úterý
29 hodin - stojí

2 320,- Kč

Mabbett – 6. Ročník – Flyers – konverzace (skupina č. 1) – (hlavní budova J Nj)

Machová – 1. ročník – přípravka (skupina č. 1) –(Hradební 1.A)

Borovcová – 2. ročník – Starters (skupina č. 1) – (Hradební 3.B)

Horsáková – 6. ročník – Flyers (skupina č. 1) – (hlavní budova J Aj)

     

Šmejkalová – 2. ročník – Starters (skupina č. 2) – (Hradební 2.C)

Dubinová – 6. ročník -   Flyers (skupina č. 2) – (hlavní budova J Rj)

     

Dittrichová – 2.ročník – Starters (skupina č. 3) – (Hradební J Hr)

Přikrylová – 8. ročník – KET (skupina č. 1) – (hlavní budova J Šj)

     

Horsáková – 3. ročník – Starters (skupina č. 1) – (Hradební 1.A)

Mabbett – 7. Ročník – Flyers – konverzace – (hlavní budova J Nj)

     

Potrusilová – 3. ročník – Starters (skupina č. 2) – (Hradební 3.A)

 

     

Přikrylová – 5. ročník – Movers (skupina č. 1) – (hlavní budova J Šj)

 

     

Blažková – 5. ročník – Movers (skupina č. 2) – (hlavní budova 5.B)

 

     

Krayemová – 5. ročník – Movers (skupina č. 3) – (hlavní budova Jaz)

 

Středa
27 hodin - stojí

2 160,- Kč

 

Machová – 1. ročník – přípravka (skupina č. 2) - (Hradební 1.A)

Přikrylová – 4. ročník – Movers (skupina č. 1) – (hlavní budova Čj)

Horsáková – 7. ročník – Flyers (skupina č. 1) – (hlavní budova J Aj)

 

 

 

Šmejkalová – 4. ročník – Movers (skupina č. 2) – (hlavní budova 4.B)

Přikrylová – 9. ročník – PET (skupina č. 1) – (hlavní budova J Šj)

 

 

 

Mabbett – 5. Ročník – Movers konverzace – (hlavní budova 5.A)

 

Čtvrtek
25 hodin - stojí

2 000,- Kč

Přikrylová – 6. ročník -  Flyers (skupina č. 3) – (hlavní budova Š Aj)

 

Straková – 3. ročník – Starters (skupina č. 3) – (Hradební 2.C)

Přikrylová – 7. ročník – Flyers (skupina č. 2) – (hlavní budova J Šj)

     

Motyčková – 4. ročník – Movers (skupina č. 3) – (hlavní budova M2)

Mabbett – 6. Ročník – Flyers – konverzace (skupina č. 2)– (hlavní budova J Aj)

Pátek
25 hodin - stojí

2 000,- Kč

 

Pecháčková – 1.ročník – přípravka (skupina č. 3) - (Hradební 1.A)

 

Mabbett – 8. ročník – KET (skupina č. 2) –          (hlavní budova J Aj)

       

Přikrylová – 9. ročník – PET (skupina č. 2) – (hlavní budova J Šj)

 

V případě zájmu o kroužek či další informace kontaktujte, prosím, e-mailem Mgr. Marii Dittrichovou (žáci z 1. stupně) na adrese dittrichova@zsunesco.cz nebo Mgr. Romanu Přikrylovou (žáci 2. stupně) na adrese prikrylova@zsunesco.cz, uzávěrka přihlášek: 23. září 2022. Prosíme o zasílání přihlášek nejdříve 1.8.2022, dříve přihlášky nepřijímáme! Počet míst v každém kurzu je omezen.

DO E-MAILU UVEĎTE SKUPINU, DEN, ČAS, VYUČUJÍCÍHO a také TŘÍDU, do které Vaše dítě bude chodit v novém školním roce!!!

Jakmile své dítě do kurzu e-mailem přihlásíte, automaticky po zahájení školního roku obdržíte formulář s přesnými údaji o platbě, která bude prováděna na účet školy.

Kurzy budou zahájeny 26. 9. 2022 a končí ke 28. 4. 2023. Důvodem ukončení k tomuto datu je:

  1. termín Cambridgeských zkoušek, které se mohou konat již od 2. poloviny května (nejpozději však začátkem června)
  2. vzhledem k tomu, že se jedná o placený kurz, hodiny, které z vážných důvodů odpadnou, bývají  nahrazovány v jiném termínu, a to často právě v 1. polovině měsíce května.

Cena za 1 hodinu je 80 Kč/žák (tj. cca 2160 Kč/kurz dle počtu odučených hodin/týdnů).

Cena zahrnuje mzdové náklady realizačního týmu, náklady na materiál – kancelářský papír, náplně do tiskáren, kopírování materiálů, učební pomůcky, pracovní materiál a cestovní výdaje realizačního týmu, náklady na pronájem prostor – slavnostní předávání certifikátů apod.

Přesná kalkulace kurzu bude upřesněna podle počtu hodin, které budou v jednotlivých kurzech ve školním roce 2022/23 realizovány.

Rozvrh kroužků Cambridge není definitivní – může se změnit podle počtu uchazečů a otevřených kurzů, budeme se uchazečům snažit vyjít maximálně vstříc (o veškerých změnách budete včas informováni).

 

Philip Mabbett, Mgr. Marie Dittrichová, Mgr. Romana Přikrylová

koordinátoři zkoušek